top of page

Aangeboden brieven 

brief zienswijze Croix de Bourgogne 

Geachte heer Rouwette, beste Kevin,

 

Tijdens de laatste bestuursvergadering van de BIZ is ook (de wijziging van de plannen inzake) Croix de Bourgogne aan bod gekomen. Het lijkt ons goed om nog een keer onze visie kenbaar te maken op dit project,

waarbij met name onderstaande punten van belang zijn: 

- Het Th. Dorrenplein functioneert nu als een goede plek voor bezoekers om te verblijven en de aanwezige horeca te bezoeken => BIZ Valkenburg wil dit graag handhaven. 

- Er zijn al voldoende hotelkamers aanwezig in Valkenburg => BIZ Valkenburg ziet de noodzaak niet om dat uit te breiden

- Door de bouw van het complex wordt het zicht op het winkelcentrum geblokkeerd vanaf de Geulpoort/het Th. Dorrenplein => BIZ Valkenburg voorziet dat een deel van de bezoekers rechtsomkeert zullen maken.

- Met de bouw van Croix de Bourgogne komt er minder vergroening in onze stad, terwijl het Rijk de vergroening in steden nou net wil versnellen (zie ook https://magazines.rijksoverheid.nl/lnv/agrospecials/2022/01/vergroening-steden)  => BIZ Valkenburg pleit voor meer vergroening. 

- In de gewijzigde plannen staat dat er nu blauwe natuursteen wordt gebruikt in plaats van mergel(composiet) => BIZ Valkenburg vraagt zich af waarom er van de mergelkleur wordt afgeweken.

Met vriendelijke groet,

 

BIZ Valkenburg

bottom of page