top of page

Over BIZ Valkenburg

Doelstellingen en activiteiten

 

Ambitie: Beter economisch functioneren BIZ Valkenburg


We willen het (economisch) functioneren van Valkenburg verbeteren. We werken aan het verbeteren van het ondernemersklimaat én leefklimaat. Dit betekent dat we activiteiten oppakken die kunnen bijdragen aan:

 • Een betere bekendheid van het BIZ-gebied zodat bezoekers ons beter weten te vinden, langer blijven en meer besteden;

 • Het vergroten van de zichtbaarheid en de bekendheid onder consumenten van de aanwezige bedrijven;

 • Betere samenwerking tussen ondernemers onderling;

 • Het aantrekken van nieuwe ondernemers die beschikbare panden invullen;

 • Een representatief en aangenaam winkelgebied voor bewoners, bezoekers, consumenten en ondernemers.


Extra inzet bovenop de activiteiten van de gemeente


Onze doelstellingen voor de bedrijveninvesteringszone (BIZ) zijn ten alle tijden complementair aan de activiteiten die de gemeente reeds uitvoert in/voor het BIZ-gebied. De BIZ-activiteiten zijn bedoeld als aanvullend op de activiteiten van de gemeente. Dit wil zeggen, dat de BIZ-activiteiten nooit de activiteiten van de gemeente zullen vervangen. Door de krachten te bundelen met de gemeente, kunnen wij ons gezamenlijk inzetten voor een aantrekkelijk leef- en ondernemersklimaat.


Activiteiten


Om deze doelen te bereiken, pakken we de volgende activiteiten op onderverdeeld in de volgende thema’s:


1. Profilering/promotie en sfeer en beleving


We willen meer bezoekers die langer blijven en meer besteden. Daarvoor moeten we onze klanten verleiden, ontvangen en inspireren, zowel in Valkenburg zelf als in de virtuele wereld. De customer journey oftewel de ‘reis’ die een klant of gast aflegt wanneer hij of zij een product gaat kopen, uiteten gaat, een overnachting heeft et cetera staat daarbij centraal. De verschillende doelgroepen moeten we op een passende manier aanspreken. Thuis op de bank, tijdens het bezoek aan Valkenburg en ook na het bezoek zodat onze gasten terug blijven komen. Een inwoner vanuit de regio die boodschappen gaat doen, moet anders worden aangesproken dan de toerist die een paar dagen komt recreëren. Met de BIZ kunnen we zorgen voor een goede basis en een goede samenhang in het verhaal dat we hen vertellen en de beleving die we bieden. Met de BIZ kunnen we innoveren en onze klanten/gasten blijven verrassen. Samen met VVV Zuid-Limburg als partner.


Wat gaan we daar voor doen? Allereerst verbeteren we de online zichtbaarheid van Valkenburg. We zorgen voor originele content op een (toeristische) website voor Valkenburg. Maar denk ook aan youtube, facebook en instagram. Via zoekmachineoptimalisatie zullen we het bereik vergroten. Ook gaan we Valkenburg actief onder de aandacht brengen bij de pers, magazines en bloggers/ influencers. Het gaat daarbij niet alleen over de bedrijven die momenteel lid zijn van VVV Zuid-Limburg, maar over alle ondernemers. Met de BIZ kunnen we Valkenburg dus nog beter als geheel vermarkten. Verder zorgen we voor ticketverkoop voor evenementen, attracties en arrangementen via Tickli, VVV Limburg winkels en resellers.
Op het moment dat de klant naar Valkenburg komt moeten de bereikbaarheid, de bewegwijzering en de parkeermogelijkheden op orde zijn. Dat is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Met de BIZ vormen we een stevige gesprekspartner om de vinger aan de pols te houden en waar nodig verbeteringen hierin te realiseren.


Wanneer de gast/klant in Valkenburg is aangekomen, dan moet de beleving van de klant top zijn. We leggen de basis en zorgen voor sfeer en beleving via het bloemenproject en bij het verhaal van Valkenburg passende events. Onze insteek is een jaarrond programma met naast de bekende publiekstrekkers zoals Kerststad Valkenburg enkele nieuwe (mode) events. Ook gaan we aanvullend investeren in speciale plattegronden of een magazine.
Met de BIZ komt het binnen handbereik. We brengen de basis voor een geslaagde klantreis op orde. En via productontwikkeling en –innovatie vergroten we onze impact.
Natuurlijk hebben ondernemers ook zelf een belangrijke rol in het zorgen voor een beleving. Met de BIZ ontwikkelen en verbreden we de kennis en vaardigheden van ondernemers. Verder bieden we vanuit de BIZ samen met VVV Zuid Limburg een uniek pakket aan diensten.

 

Vanuit een gebiedsbudget ondersteunen we voorstellen van ondernemers die op straat/gebiedsniveau een specifieke activiteit willen oppakken. Een uitgewerkt projectplan met een uitwerking van de doelstelling (en de bijdrage aan de doelstellingen vanuit dit BIZ-plan), activiteiten, aanpak, organisatie, middelen en tijdspak vormt daarvoor de basis.

2. Bereikbaarheid, parkeren, schoon, heel en veilig


Door onze krachten te bundelen zijn we ook voor de gemeente een belangrijke gesprekspartner op thema’s als bereikbaarheid en parkeren. Zowel bij het maken van beleid en de uitvoering daarvan. Via de BIZ maken we ook afspraken over het algemene onderhoudsniveau dat door de gemeente wordt verzorgd zodat Valkenburg ook netjes, veilig en aantrekkelijk blijft.


3. Citycoach

 

Met het aanstellen van een Citycoach willen we de onderlinge samenwerking tussen ondernemers en het enthousiasme voor de diverse activiteiten vergroten. De Citycoach moet een hands-on mentaliteit hebben en als ambassadeur voor de ondernemers functioneren. Zij wordt hèt aanspreekpunt en moet in staat zijn om de gevoelens en behoeften van de ondernemers te vertalen in concrete acties richting gemeente en de BIZ. Bovendien zal zij ervoor moeten zorgen dat alle neuzen dezelfde kant op blijven staan.


4. Communicatie


Via regelmatige nieuwsbrieven met informatie & tips en netwerkbijeenkomsten blijven ondernemers op de hoogte en praten zij mee over de BIZ. Zo blijft de BIZ ook voor en door ondernemers.

5. Begroting

Klik hier om de begroting van 2023 te bekijken. 

Implementation Planning

Dienstenpakket voor ondernemers in het BIZ-gebied


VVV Zuid-Limburg zet zich voor de BIZ deelnemers specifiek in voor promotie van Valkenburg met o.a.:

 

 •  Inzet van een actieve regiomanager die beschikbaar is voor relatiebeheer richting overheid en ondernemers en die participeert in de BIZ;

 •  Promotionele ondersteuning van evenementen, consumentenacties en activiteiten in Valkenburg met o.a. persbewerking en eigen social media kanalen;

 •  Binnenhalen van free publicity voor Valkenburg;

 •  Ontwikkeling, onderhoud en beheer van de toeristische website Valkenburg;

 •  Participatie in werkgroepen voor evenementen, projecten, consumentenacties of activiteiten;

 •  Advies en ondersteuning bij evenementen, consumentenacties, activiteiten en productontwikkeling;

 •  Op originele wijze gasten ontvangen en inspireren in de nieuwe ‘VVV Valkenburg Winkel’ (opening eind mei).

 • Verder kunnen alle BIZ deelnemers gratis gebruik maken van de faciliteiten van het VVV-lidmaatschap zoals:

 •  Vermelding op toeristische website Valkenburg;

 •  Vermelding op website VVV Zuid-Limburg ;

 •  Verspreiden van flyers via de Limburg Winkels en servicepunten Zuid-Limburg breed;

 •  Beschikbaar stellen van diverse onderzoeksrapporten en cijfers;

 •  Beschikbaar stellen van foto en filmmateriaal uit het foto en film bestand;

 •  Verkoop van streekproducten van Valkenburgse leveranciers via de Limburg Winkel;

 •  Bijwonen van kennisbijeenkomsten (o.a. workshop instagram en social media);

 •  Koppelen van ondernemers aan alle digitale routestructuren van VVV Zuid-Limburg;

 •  Vermelding in themacampagnes die van toepassing zijn op het betreffende bedrijf;

 •  Wekelijks per e-mail attenderen van verblijfsaccommodaties op actuele informatie over evenementen en attracties via VVV tips van de week;

 •  Regelvermelding in de Wegwijzer;

 •  Ticketverkoop via Tickli;

 •  Collectiviteitskortingen op promotionele producten.

biz zone.png
Over BIZ Valkenburg: Diensten

Opzet uniek in Nederland

Ook in Valkenburg zien ondernemers kansen om via samenwerking het economisch functioneren van Valkenburg te versterken; meer klanten/gasten, die vaker komen, langer verblijven en meer besteden. De opzet die in Valkenburg wordt gekozen is bijzonder. Detaillisten, horecabedrijven (van restaurant tot hotel), dienstverleners (van schoenmaker tot kapper) en bedrijven uit de vrijetijdseconomie trekken daarbij samen op. Hiernaast is het werkingsgebied van de BIZ weergeven. De volgende hoofdstukken gaan nader in op de doelstellingen voor en activiteiten van de BIZ, de bijdrageplichtigen, de organisatie en werkwijze en de meerjarenbegroting.

Samenwerking met de gemeente Valkenburg aan de Geul


De gemeente Valkenburg aan de Geul is een belangrijke partner in het economisch versterken van Valkenburg. Bij de totstandkoming van dit BIZ-plan zijn we samen opgetrokken met de gemeente. Ook bij de invulling van de activiteiten blijft de gemeente een belangrijke partner.

Strategizing
bottom of page