top of page

Bokkemèrt

Een aantal ondernemers heeft zich gemeld om een werkgroep te formeren om zo vorm te gaan geven aan de nieuwe opzet van de Bokkemèrt. Met diverse professionals op het gebied van markten worden er de komende tijd gesprekken gevoerd en er zal naar verwachting snel een keuze worden gemaakt welke organisatie uiteindelijk de markt mee gaat organiseren. Als er een goede partij gevonden wordt, is het plan om de Bokkemèrt dit jaar op zondag 8 oktober te laten plaatsvinden.

bottom of page