top of page
kerststad_website_header.jpg

Kerststad Valkenburg  NIEUWS

Start Now

Parade Info

Maatregelen centrum tijdens Kerstparade 

Data en tijdstippen Kerstparade

De parade vindt op onderstaande data en tijdstippen plaats:

- zaterdag 19 en 26 november en 3, 10 en 17 december 2022 vanaf 19.30 uur;

- woensdag 23 en 30 november en 7, 14 en 21 december 2022 vanaf 19.00 uur.

 

Op 28 december 2022 vindt de Kerstparade plaats in de kern Houthem.

 

Route Kerstparade

De route van de Kerstparade is hetzelfde als in 2019. Opstellen in de Lindenlaan en Poststraat. Start parade: Poststraat - Dr. Erensstraat- St. Pieterstraat - Walramplein - Hovetstraat - Berkelstraat - Grotestraat Centrum - Bogaardlaan. Daar wordt de parade ontbonden. Daarna worden de wagens circa 30 minuten neergezet op het Walramplein waarna ze vervolgens wegrijden via Het Bat. Bij grote drukte zal de parade ook nog in de Bogaardlaan trekken en vindt de ontbinding plaats bij het Walramplein/hoek Bogaardlaan.

 

Publieksvakken

Op de volgende locaties langs de route van de Kerstparade worden publieksvakken ingericht:

- Muntstraat;

- Pelerinstraat;

- Dr. Erensplein.

 

Veiligheidsmaatregelen

Voor een veilig verloop van de Kerstparades worden een aantal maatregelen voor het historisch centrum getroffen. Hieronder treft u de maatregelen per straat aan.

 

Maatregelen Bogaardlaan, Grotestraat Centrum en Berkelstraat

· Op de woensdagen vanaf 18.00 uur en op de zaterdagen vanaf 18.30 uur worden buiten bij de winkels alle uitgestalde winkelwaar, zoals kledingrekjes en uitstallingen naar binnen geplaatst.

· Op de woensdagen vanaf 18.00 uur en op de zaterdagen vanaf 18.30 uur tot na afloop van de parade wordt op terrassen een ruimte van minimaal 1 meter vanaf de molgoot (bandenloper) richting de gevel vrijgehouden. Bij het ontbreken van een molgoot wordt de fysieke molgoot doorgetrokken en het vorenstaande gehanteerd.

· Dit betekent dat de plaatsing van terrasmeubilair, terrasschotten en de uitval van de luifels zodanig aangepast moet worden dat de extra ruimte van 1 meter altijd gegarandeerd is.

· Indien het technisch niet mogelijk is om de luifel en/of terrasschotten slechts gedeeltelijk te gebruiken, dan mogen de luifels en de terrasschotten in het geheel niet worden gebruikt.

· Voor de panden met terras plaatst de ondernemer zelf op woensdag vanaf 18.00 uur en op zaterdag vanaf 18.30 uur in de vrije zone van 1 meter een afzetlint zodat hier geen bezoekers kunnen staan. In de Grotestraat Centrum en Berkelstraat moet ook afzetlint worden geplaatst bij panden zonder terras.

· De ondernemers zullen zelf bezoekers die toch in de vrije zone van 1 meter willen gaan staan aanspreken en verwijzen naar andere locaties.

· Kort voorafgaande aan de doorkomst van de Kerstparade zal de mascotte Falckenstein en indien nodig beveiligers de route van de Kerstparade vrij maken.

 

Hovetstraat

· De zeer smalle Hovetstraat is vanaf Hostellerie Valckenborgh tot aan de laatste uitstekende woning richting Berkelpoort (huisnummer 21) een publieksvrije zone. Het publiek wordt hierop geattendeerd met borden.

 

Muntstraat/Grendelpoort

· In de Muntstraat wordt een publieksvak ingericht. Wanneer dit publieksvak vol is, wordt het publiek verder geleid via de Grotestraat Centrum. De wijziging ten opzichte van voorgaande jaren is dat de Grendelpoort open blijft. Bij de splitsing Muntstraat-Kerkstraat worden afzettingen voorbereid, die indien noodzakelijk, ingezet kunnen worden. De bezoekers voor de Kerstparade die vanaf het Grendelplein komen worden dan door beveiligers via de Kerkstraat zoveel mogelijk naar het Walramplein of alternatieve ingangen verwezen.

 

Geulpoort

· Tijdens de kerstparades is de Geulpoort eenrichtingsverkeer (vanuit Grotestraat Centrum richting Theodoor Dorrenplein). Er wordt toezicht gehouden door beveiligers en servicemedewerkers. Op zeer drukke dagen wordt bij de uitstroom van de Kerstparade de Geulpoort afgesloten om te voorkomen dat verdrukking op het Theodoor Dorrenplein ontstaat. De bezoekers worden dan verwezen naar het Walramplein en Casinopleintje.

 

Vrijhouden nooduitgangen

Alle nooduitgangen van de bedrijven (waartoe ook de voordeur behoort) moeten altijd – dus ook tijdens de Kerstparade – vrijgehouden worden van publiek.

 

Afhankelijk van de drukte zal het op sommige momenten noodzakelijk zijn om voorafgaande aan de Kerstparade de toegangswegen naar de Kerstparade af te sluiten.

Indien er sprake is van afsluitingen, zijn er drie ingangen waar horecabezoekers wel worden toegelaten op vertoon van het digitaal toegangsbewijs aan de beveiliger:

1- de Hovetstraat;

2- de Walravenstraat vanuit het Walramplein en;

3- de Grendelpoort vanaf de westelijke zijde.

 

Er is altijd een ingang vanaf het Walramplein open voor horecabezoekers op vertoon van het digitaal toegangsbewijs. Er worden alleen het aantal personen doorgelaten die bij het digitaal toegangsbewijs staan vermeld.

 

De Grendelpoort wordt alleen afgesloten bij grote drukte en blijft zo lang mogelijk open. Bij de Grendelpoort kan er een moment zijn dat men niet binnen komt op woensdag tussen 19.30-20.00 uur en zaterdag tussen 20.00-20.30 uur. Dit is afhankelijk van de drukte. Als de Grendelpoort wordt afgesloten, komen horecabezoekers ook niet met een reserveringsbevestiging binnen.

 

Ik verzoek de horecaondernemers echter met nadruk om de reserveringstijden op de woensdagavonden en zaterdagavonden zodanig aan te passen dat bezoekers ofwel vóór 18.30 uur ofwel na 20.30 uur bij de zaak aanwezig zijn. Dit voorkomt “gedoe” aan de toegangswegen van de parade.

 

Klachten/meldingen tijdens de Kerststadperiode

Voor het doorgeven van klachten/meldingen tijdens Kerststad kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC) via het telefoonnummer 14 043.

 

Klachten/meldingen tijdens de kerstparades

Voor het doorgeven van klachten/meldingen tijdens de kerstparades op woensdagavond en zaterdagavond kunt u het commandocentrum in de Berkelpoort bereiken via het telefoonnummer 043-6099294. De Berkelpoort is bemand op de woensdag tussen 17.30 uur en 20.30 uur en op de zaterdag tussen 18.00 uur en 21.00 uur.

 

We zijn blij dat de reguliere editie Kerststad Valkenburg na twee jaar weer kan doorgaan. Het is een prachtige periode en dat moet ook zo blijven. Dat kan alleen maar als we op het gebied van gastvrijheid en veiligheid gezamenlijk onze verantwoordelijkheid nemen.

 

Laten we er samen voor zorgen dat onze gasten zich veilig en thuis voelen in onze gemeente.

Let’s Work Together

Get in touch so we can start working together.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Thanks for submitting!

bottom of page